Jakie korzenie rdzenia kręgowego zawierają włókna ruchowe?

  • brzuszne
  • grzbietowe
  • brzuszne i grzbietowe

Włókna ruchowe

Obwodowy układ nerwowy .. Włókna ruchowe odchodzą od rdzenia kręgowego przez rogi przednie w postaci korzeni przednich. Włókna czuciowe wnikają do rdzenia kręgowego przez rogi tylne, jako korzenie tylne. Oba rodzaje włókien łączą się w nerw rdzeniowy. Dorota Kozera A. Bochene ... Nerwy czaszkowe .. włókien znajdują się w części węchowej jamy nosowej. Drugi nerw czaszkowy ( n. II ) to nerw wzrokowy, przewodzi bodźce wzrokowe z siatkówki oka do ośrodka wzroku znajdującego się w płacie potylicznym. Nerw okoruchowy ( n. III ) unerwia mięsień dźwiga ...