śródmózgowie ośrodki nerwowe

anatomia24.pl & śródmózgowie ośrodki nerwowe

Ośrodkowy układ nerwowy .. śródmózgowie, móżdżek, most i rdzeń przedłużony. W mózgowiu znajdują się również przestrzenie wyścielone nabłonkiem i wypełnione płynem, czyli komory mózgu. Rdzeń kręgowy, najstarsza część układu nerwowego, przebiega w kanale kręgowym. Wyróżnia się w nim segmenty, od których odchodzi jedna para nerw... Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. śródmózgowie, w części dolnej natomiast przechodzi w kanał środkowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego...