Jakie gruczoły znajdują się w przewodzie słuchowym zewnętrznym?

  • gruczoły łojowe i woskowinowe
  • gruczoły potowe i woskowinowe
  • gruczoły łojowe, potowe i woskowinowe

Przewód słuchowy

Międzymózgowie .. przewodzenia bodźców czuciowych ( dotyku, bólu i temperatury ). Od góry wzgórze przykryte jest półkulami mózgu, przyśrodkowo znajduje się komora trzecia, do dołu - podwzgórze. Zawzgórze jest elementem drogi przewodzenia bodźców wzrokowych i słuchowyc ... Nerwy czaszkowe .. przewodzi bodźce wzrokowe z siatkówki oka do ośrodka wzroku znajdującego się w płacie potylicznym. Nerw okoruchowy ( n. III ) unerwia mięsień dźwigacz powieki oraz prawie wszystkie mięśnie gałki ocznej ( prosty górny, przyśrodkowy, dolny oraz skośny ...

Ucho .. Przewód słuchowy zewnętrzny zbudowany jest w 1/3 przez chrząstkę, a w pozostałej części przebiega w kości skroniowej. Przewód słuchowy swym przebiegiem przypomina listerę S, rozpoczyna się otworem słuchowym zewnętrznym, a kończy bruzdą bębenkową, do ...