Mięśnie mimiczne twarzy

Mięśnie mimiczne twarzy są przyczepione w skórze twarzy. Ich funkcja to zmiana jej rysów, dzięki czemu można przyczynić się do odzwierciedlenia radości, smutku lub gniewu. Mięśnie powodują także zamykanie i otwieranie szpar powiekowych, szpary ustnej i nozdrzy. Mięśnie, których funkcją jest zamykanie, mają przebieg okrężny. Są to: mięsień okrężny ust i mięsień okrężny oka. Mięśnie otwierające mają przebieg promienisty. Są to: mięsień marszczący brwi czy mięsień śmiechowy.

Jedynym mięśniem mimicznym, który ma przyczep na kościach, to mięsień policzkowy. Mięsień ten wchodzi w skład jamy ustnej oraz łączy wyrostki zębodołowe żuchwy i szczeki.

Kolejnym mięśniem mimicznym jest mięsień potyliczno-czołowy, który współdziała z czepcem ścięgnistym. Czepiec ścięgnisty to rozcięgno pokrywające sklepienie czaszki. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie swobodnych ruchów po sklepieniu czaszki.

Monika Kozak
  • A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom I.
  • W. Sylwanowicz, A. Michajlik, W. Ramotowski: Anatomia i fizjologia człowieka, podręcznik dla szkół średnich medycznych.
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ