Jakie są mięśnie małżowiny usznej?

  • przedni, górny, tylny
  • przedni, górny, dolny
  • górny, dolny, tylny

Małżowina

Mięśnie głowy .. małżowiny usznej. Poruszanie żuchwą umożliwiają cztery parzyste mięśnie: skroniowy, żwacz, skrzydłowy boczny i przyśrodkowy. Mięśnie mimiczne Sklepienie czaszki pokryte jest przez mięsień naczaszny utworzony przez parzyste mięśnie potyliczno - czołow ...