Do jakiej części serca prowadzą żyły płucne?

  • do prawego przedsionka
  • do lewego przedsionka
  • do lewej komory

żyły płucne

Układ krążenia .. żyły oraz mikrokrążenie w postaci włośniczek. Układ naczyniowy można również podzielić na układ krążenia duży ( obwodowy ) oraz mały ( płucny ). Przepływ krwi, oprócz mechanizmu napędowego, jakim jest serce, możliwy jest również dzięki różnicy ciśnie ... Serce .. żyły płucne do przedsionka lewego. Przedsionki posiadają spłaszczone uwypuklenia zwane uszkami ( prawym i lewym ). Przedsionek prawy ( łac. antrium dextrum ) otrzymuje krew żylną z całego organizmu, czyli z żyły głównej dolnej i górnej oraz ścian ser ...

Układ żylny .. żyły płucne górna i dolna. Prowadzą one utlenowaną w płucach krew i nie mają zastawek. W większości przypadków żyły towarzyszą tętnicom. Krew spływa do serca przez żyłę główną górną ( łac. vena cava superior ), która powstaje z połączenia dwóch żył r ...