Jakie zatoki łączą się w spływ zatok?

  • zatoka strzałkowa dolna, zatoka prosta, zatoka esowata
  • zatoka prosta, zatoki poprzeczne, zatoka strzałkowa górna
  • zatoka prosta, zatoki poprzeczne, zatoka esowata

Zatoki

Serce .. zatoką. W ścianie przyśrodkowej przedsionka znajduje się otwór owalny. W życiu płodowym pełni on drogę omijającą płuca i prowadzącą krew prosto do przedsionka lewego. U osoby dorosłej otwór zarasta i zostaje po nim dół owalny. Komora prawa ( łac. ven ... Układ przewodzący serca .. zatoki żył głównych z przedsionkiem prawym. Wytwarza rytm o częstości 60 - 100 / min. Wygenerowane pobudzenie rozprzestrzenia się na mięsień przedsionkowy i dociera do węzła przedsionkowo - komorowego skąd pobudzenie dociera do mięśnia komór. Węzeł z ...

Naczynia i nerwy serca .. zatoka żylna mieszcząca się w części tylnej bruzdy wieńcowej, do której uchodzą żyła wielka, mała, średnia, tylna, skośna i żyły przednie serca. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów tachawiczo - oskrzelowych i śródpiersiowych przednich. Serce posiada ... Aorta i gałęzie aorty .. zatoki szyjnej. W miejscu tym występują liczne włókna nerwu błędnego. W miejscu poszerzenia tętnica szyjna wspólna dzieli się na tętnicę szyjną wewnętrzną i tętnicę szyjną zewnętrzną. Tętnica szyjna wewnętrzna ( łac. arteriae carotis interna ) po pod ...