Mięsień piszczelowy tylny

Mięsień piszczelowy tylny (łac. m. tibialis posteriori) leży w warstwie głębokiej grupy tylnej mięśni goleni. Położony jest między zginaczami palców. Biegnie od brzegu przyśrodkowego kości koleni aż do stopy.

Przyczep początkowy mięśnia piszczelowego tylnego znajduje się na powierzchni tylnej górnej części błony międzykostnej oraz na kości piszczelowej i strzałkowej. Włókna mięśnia biegną między zginaczami długimi palców aż do bruzdy kostki przyśrodkowej. Tam umocowuje go troczek zginaczy. Następnie mięśniowi towarzyszy więzadło trójgraniaste. Przyczep końcowy mięśnia piszczelowego tylnego znajduje się na guzowatości kości łódkowatej i kości klinowatej przyśrodkowej. Jego pasma mogą być również obecne na kościach śródstopia II, III i IV oraz kości sześciennej.

Czynność mięśnia piszczelowego tylnego polega na odwracaniu i przywodzeniu stopy oraz na zginaniu jej w stronę podeszwową. Mięsień tworzy sklepienie poprzeczne stopy.

Mięsień piszczelowy jest unaczyniony przez tętnice piszczelowa tylną i tętnicę strzałkową, a unerwiany przez nerw piszczelowy.

Monika Kozak
  • A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom I.
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ