Jaką inną nazwę posiada staw elipsoidalny?

  • śrubowy
  • kłykciowy
  • nieregularny

Staw elipsoidalny

Kości ręki .. stawem elipsoidalnym utworzonym przez połączenie kości promieniowej z bliższym rzędem kości nadgarstka. Wzmocniony jest więzadłem promieniowo - nadgarstkowym oraz mniejsze więzadła. Stawy śródnagarstkowe to połączenie kości nadgarstka. Możliwe ruchy ...