Jakie powierzchnie stawowe należą do stawu skroniowo żuchwowego?

  • guzek stawowy, głowa żuchwy
  • głowa żuchwy, tylna część dołu żuchwowego
  • tylna część dołu żuchwowego, guzek stawowy,

Staw skroniowo żuchwowy

Mózgoczaszka .. stawionych do siebie prostopadle blaszek: sitowej i pionowej. Blaszka pionowa stanowi jak gdyby rusztowanie dla blaszki sitowej. Do przodu łączy się z kolcem nosowym kości czołowej, a do tyłu w części górnej z kością klinową u dołu z lemieszem. Od bl ... Twarzoczaszka .. Staw skroniowo - żuchwowy utworzony przez głowę żuchwy, powierzchnię stawową kości skroniowej ( dołek stawowy położony do przodu od przewodu słuchowego zewnętrznego ), więzadła i torebkę stawową. W stawie możliwe są trzy rodzaje ruchów: obniżanie i u ...