łuk odruchowy prosty i złożony

anatomia24.pl & łuk odruchowy prosty i złożony

Układ nerwowy .. łuk odruchowy prosty lub złożony. Łuk odruchowy prosty zbudowany jest z dwóch neuronów: czuciowego, do którego impuls przekazywany jest z receptora oraz ruchowego, który przekazuje informację do efektora. Miejsce połączenia dwóch sąsiednich komórek nerwowych nazywane jest synapsą. Synapsa zbudowana ...