Mięsień obojczykowo sutkowy

anatomia24.pl & mięsień obojczykowo sutkowy

Mięśnie szyi .. mięsień szeroki szyi ( łac. platysma ) oraz mięsień mostkowo - obojczykowo - sutkowy ( łac. sternocleidomastoideus ). Pierwszy z nich, mięsień szeroki szyi znajduje się powierzchownie pod skórą w okolicy przednio - bocznej szyi. Jest płaski i ma kształt prostokąta. Biegnie od okolicy podobojczykowej... Mózgoczaszka .. mięsień mostokowo - obojczykowo - sutkowy. Wyrostek suktowy zawiera wewnątrz liczne jamki, czyli komórki sutkowe wypełnione powietrzem. Część bębenkowa tworzy większą część przewodu słuchowego zewnętrznego i znajduje się do przodu od wyrostka sutkowego. Kość klinowa Kość klinowa ( łac. os sphenoidal...