Zwieracz

anatomia24.pl & zwieracz

Pęcherz moczowy .. zwieracz pęcherza. Część włókien obejmuje początkowy odcinek cewki moczowej ( mięsień zwieracz cewki wewnętrzny ). W dalszym odcinku znajduje się mięsień zewnętrzny cewki moczowej, który podlega naszej woli i leży na wysokości przepony moczowo - płciowej. Mocz stale spływa do pęcherza moczowego, z k... Krtań .. zwieracza dolnego gardła, a także połączenia więzadłowe i mięśniowe ( mięsień tarczowo - nalewkowy, tarczowo - nagłośniowy, głosowy ) między płytkami chrząstki. Połączenia górnego brzegu chrząstki tarczowej z kością gnykową powodują odpowiadające sobie ruchy tych dwóch struktur. Brzeg dolny połączon...

Tchawica .. zwiera chrząstek. Mięsień tchawiczy stanowią pasma mięśniowe rozpięte poziomo i pionowo do wewnątrz od błony włóknistej. Błona śluzowa zawiera nabłonek wielorzędowy migawkowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elemen... Cewka moczowa u mężczyzn .. zwieracz wewnętrzny cewki moczowej ) i ostatnie w miejscu przebicia przepony moczowo - płciowej. Unaczynienie i unerwienie cewki moczowej jest analogiczne do prącia. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjo...

Macica .. zwiera gruczoły maciczne i wysłana jest nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym zawierającym migawki, których ruch odbywa się w kierunku pochwy. W szyjce nabłonek jednowarstwowy walcowaty sięga do ujścia macicy, gdzie prawidłowo przechodzi w wielowarstwowy płaski. Gruczoły szyjki i nabłonek walcowaty ... Cewka moczowa u kobiet .. zwieracza pęcherza. Zewnętrznie leżące włókna poprzecznie prążkowane obejmują włókna gładkie i tworzą zwieracz cewki moczowej. Błona śluzowa wysłana jest nabłonkiem przejściowym przechodzący w nabłonek walcowaty. Unaczynienie cewki moczowej pochodzi z tętnicy pęcherzowej dolnej, pochwowej, sromowej ...

Żołądek .. zwieracz odźwiernika, który zamyka bądź umożliwia przedostanie się treści pokarmowej do dwunastnicy. Żołądek poprzez ścianę przednią sąsiaduje z wątrobą ( płat lewy i czworoboczny ), pęcherzykiem żółciowym, śledzioną, przeponą i przednią ścianą jamy brzusznej. Ściana tylna kontaktuje się z poprzeczn... Dwunastnica .. zwieraczem odźwiernika o długości 25 - 30 cm. Ułożenie dwunastnicy przypomina podkowę zwróconą wypukłym brzegiem do prawej strony, a wklęsłym obejmuje ona głowę trzustki. Najwyżej położony odcinek dwunastnicy jest nieco poszerzony i nosi nazwę opuszki. Sąsiaduje tu ona z wątrobą i pęcherzykiem żółci...

Odbytnica .. zwieraczem zewnętrznym odbytu. Błona śluzowa odbytnicy posiada liczne fałdy poprzeczne i podłużne złożone z błony śluzowej. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS... Pęcherzyk żółciowy .. zwieracz bańki wątrobowo - trzustkowej ( zwieracz Oddiego ). Wytwarzana przez komórki wątrobowe ( hepatocyty ) żółć nie posiada enzymów trawiennych. Zawiera natomiast lipidy, cholesterol, jony tj. sód, potas, chlor, kwasy żółciowe i barwniki żółciowe. Szacuje się, że dziennie produkowana ilość żółci...

Węzły chłonne .. zwiera grudki chłonne, w których powstają limfocyty. Pod torebką włóknistą, w korze, znajdują się zatoki brzeżne, do których dopływa chłonka z naczyń doprowadzających. Następnie poprzez zatoki pośrednie rdzenia i zatokę końcową wnęki chłonka odpływa do naczyń odprowadzających. Odpływająca chłonka wz... Mięśnie głowy .. zwierają woreczek łzowy i umożliwiają odpływ łez. Do mięśni tych zaliczamy: mięsień okrężny oka ( łac. musculus orbicularis oculi ), marszczący brwi i podłużny. Za unerwienie i unaczynienie odpowiedzialny jest nerw i tętnica twarzowa. Do mięśni szpary ust należy przede wszystkim mięsień okrężny ust ...

Dno miednicy .. zwieraczem zewnętrznym odbytu. Do przodu od rozworu dla odbytnicy między dolnymi gałęziami kości łonowych znajdują się miejsce dla przejścia cewki moczowej i pochwy. Jednak odwrotnie niż w przypadku przejścia dla odbytnicy nie występuje żadne wzmocnienie i struktury te swobodnie opierają się na włók... Mięśnie dna miednicy .. zwieracz zewnętrzny odbytu ( łac. mulsculus sphincter ani externus ) jest pojedynczym mięśniem, który obejmuje odbytnicę. Ma kształt owalny. Znajduje się zewnętrznie w stosunku do zwieracza wewnętrznego. Główną częścią mięśnia jest część środkowa rozpoczynająca się na kości guzicznej znajdującej się...

Oko .. zwieracz źrenicy, a promienisto wokół niej mięsień rozwieracz unerwiony przez układ autonomiczny. Siatkówka tworzy warstwę wewnętrzną ściany gałki ocznej i jest tkanką nerwową. Wrażliwą na światło jest część tylna ( wzrokowa ), część przednia siatkówki oddzielona rąbkiem zębatym od części tylnej jes...