Wyrostek mieczykowaty w ciąży

anatomia24.pl & wyrostek mieczykowaty w ciąży

Okres ciąży .. wyrostka mieczykowatego mostka. W okresie ciąży błona śluzowa tzw. doczesna różnicuje się na doczesną podstawną znajdującą się między mięśniówką macicy a płodem, doczesną pokrywową leżącą od strony jamy macicy i doczesną właściwą. W tworzeniu łożyska udział bierze doczesna podstawna. Łożysko jest na...