Naczynia

anatomia24.pl & naczynia

Nerka .. naczynia i moczowód tworzące korzeń nerki. Wnęka zagłębia się do wnętrza nerki wytwarzając zatokę nerkową zawierającą kielichy i miedniczkę nerkową wraz z rozgałęziającymi się naczyniami. Znajduje się tu również tkanka tłuszczowa połączona z torebką tłuszczową. Nerka otoczona jest torebką włóknistą,... Ciałko nerkowe .. naczynia włosowate, a listek ścienny otoczenie kłębuszka. Między obu listkami znajduje się przestrzeń kłębuszka, czyli światło torebki, którym odpływa przefiltrowany mocz pierwotny. Listek trzewny zbudowany jest z komórek zwanych podocytami przylegającymi do błony podstawnej naczyń włosowatych kłębu...

Moczowód .. naczyniami jądrowymi u mężczyzn i jajnikowymi u kobiet, naczyniami biodrowymi wspólnymi, naczyniami okrężniczymi po stronie lewej, a z żyłą główną dolną po stronie prawej. Ponadto po stronie lewej przylega do moczowodu zgięcie dwunastniczo - czcze, po prawej zaś część zstępująca dwunastnicy. W stosu... Płuca .. naczynia ( tętnica płucna, żyła płucna górna i dolna, tętnice i żyły oskrzelowe ) oraz nerwy tworzące z kolei korzeń płuca. Korzeń płuca objęty jest opłucną schodzącą ku dołowi i tworzącą krezkę płuca. Przed wnęką, w śródpiersiu, znajduje się serce otoczone osierdziem i tworzące na powierzchni przyś...

Śródpiersie .. naczynia osierdziowo - przeponowe. Śródpiersie tylne zawiera przełyk, nerwy błędne, część zstępującą aorty, przewód piersiowy, żyłę nieparzystą, węzły śródpiersiowe tylne. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami... Powrózek nasienny .. naczynia limfatyczne, tętnice dźwigacza jądra, gałąź płciową nerwu płciowo - udowego, włókna współczulne i przywspółczulne splotu podbrzusznego dolnego. Tętnice objęte są splotem wiciowatym utworzonym przez żyły. Należy tu również wspomnieć, że żyły w tym miejscu pozbawione są zastawek. W związku z ...

Prącie .. naczynia żylne hamując tym samym odpływ krwi. W przypadku ustania dopływu krwi tętniczej, krew powoli zaczyna odpływać żyłami, a prącie wiotczeje. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i ... Jajnik .. naczynia i nerwy zaopatrujące jajnik. Koniec dolny łączy się z więzadłem właściwym. Więzadło właściwe łączy jajnik z bocznym brzegiem macicy. Do przodu od jajnika biegnie więzadło szerokie macicy. Jest ono wybrzuszeniem otrzewnej przebiegającym obustronnie od bocznych brzegów macicy w kierunku ścian...

Jajowód .. naczynia i włókna nerwowe. Stanowią one krezkę jajowodu. W skład ściany jajowodu wchodzą: najbardziej zewnętrznie położona błona surowicza, mięśniowa i śluzowa. W całym swym przebiegu występują zmiany grubości warstwy śluzowej, która najgrubsza jest w obrębie bańki jajowodu. Występują tu liczne fałd... Macica .. naczynia chłonne, nerwy i końcowy odcinek moczowodu. Podobnie, jak w przypadku jajników, macica posiada struktury mocujące ją w miednicy mniejszej. Na poziomie szyjki odchodzą symetrycznie więzadła podstawne skierowane bocznie, więzadło pęcherzowo - maciczne biegnące do przodu oraz skierowane do tył...

Łechtaczka .. Naczynia żylne towarzyszą tętnicom, częściowo krew odpływa także do żył zasłonowych. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych. Za unerwienie odpowiedzialny jest nerw biodrowo - pachwinowy, sromowy oraz gałęzie nerwu skórnego tylnego uda oraz płciowo - udowego. Włókn... Okres ciąży .. naczynia pępkowe ( żyła i dwie tętnice ). Po porodzie macica powraca do wcześniejszych wymiarów. Proces ten trwa zwykle 5 - 8 tygodni. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej...

Nadnercza .. Naczynia żylne są również drogą dla wydzielanych w nadnerczach hormonów. Krew odpływa przez żyłę nadnerczową uchodzącą po prawej stronie do żyły głównej dolnej, a po lewej do żyły nerkowej. Chłonka odpływa do węzłów chłonnych lędźwiowych. Unerwienie rdzenia jest bogatsze w stosunku do kory nadnerczy... Skóra .. naczynia ulegają rozszerzeniu umożliwiając oddawanie ciepła do otoczenia, zaś przy niższych temperaturach naczynia obkurczają się i tworzy się tzw. gęsia skórka. Błona śluzowa budową przypomina skórę, jednak różni się brakiem przydatków, mniejszą liczbą komórek barwnikowych i gruczołów łojowych. Pon...

Skóra właściwa i tkanka podskórna .. naczynia, zakończenia nerwowe oraz przydatki skóry. W jej obrębie wyróżniono warstwę brodawkową i znajdującą się niżej warstwę siateczkową. Podstawą budowy są: włókna kolagenowe, retikulinowe oraz sprężyste nadające skórze sprężystość i wytrzymałość. Tkanka podskórna ( łac. subcutis ) zawiera oprócz... Przydatki skóry .. naczynia. Z nabłonka powstaje natomiast sam włos i jego pochewka. Pomiędzy brodawką a warstwą nabłonkową znajdują się komórki barwnikowe ( melanocyty ) nadające włosu odpowiednią barwę. W okresie wzrostu włosa można rozróżnić 3 okresy. Pierwszy to okres wzrostu, w którym znajduje się nie mniej niż 3...

Przełyk .. Naczynia żylne łączą się tworząc sploty leżące pod śluzówką. Występuje tu połączenie układu żyły wrotnej i głównej górnej. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów szyjnych głębokich oraz śródpiersiowych. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne,... Wątroba .. naczynia chłonne. Dodatkowo wątroba pokryta jest błoną włóknistą i otrzewną. Liczne więzadła częściowo wpływają na jej umocowanie w jamie brzusznej. Podstawową jednostką anatomiczno - czynnościową wątroby jest hepatocyt. Hepatocyty układają się w ten sposób, że tworzą beleczki wątrobowe otoczone nac...

Trzustka .. naczynia krezkowe górne. Można nawet powiedzieć, że dwunastnica tworzy wgłobienie w miąższu trzustki. Na górnym brzegu trzonu biegną naczynia dla śledziony. Ogon skierowany w lewo i do góry kontaktuje się ze śledzioną i zgięciem śledzionowym okrężnicy. Od przodu do trzustki przylegają pętle jelita c... Układ krążenia .. naczynia skórne reguluje termoregulację. Wynika stąd, że żaden narząd nie mógłby funkcjonować bez układu sercowo - naczyniowego. Do układu krążenia należą: serce, główny narząd napędowy układu krążenia, tętnice, żyły oraz mikrokrążenie w postaci włośniczek. Układ naczyniowy można również podzielić n...

Serce .. naczyniami tworzy całość układu zamkniętego porównywanego do systemu rur połączonych z pompą. Tą pompą jest serce, a w szczególności komora prawa i lewa, które zasysają krew z naczyń żylnych i tłoczą ją w kierunku tętnic. Choroby serca zaburzają funkcjonowanie całego organizmu i są najczęstszą przyc... Naczynia i nerwy serca .. Naczynia występują w liczbie dwóch tętnic - prawej i lewej. Tętnica wieńcowa prawa biegnie w bruździe wieńcowej w prawo pod prawym uszkiem i dochodzi do bruzdy międzykomorowej tylnej, jako gałąź międzykomorowa tylna. Zaopatruje ona prawy przedsionek i komorę, tylną część przegrody międzykomorowej or...

Układ naczyniowy .. naczynia tętnicze wychodzące z komór serca dzielą się na mniejsze naczynia i kończą w postaci naczyń włosowatych, w których zachodzi wymiana substancji odżywczych z tkankami. Naczynia włosowate z kolei łączą się w żyłki, te w większe naczynia żylne uchodzące do przedsionków serca. Celem układu naczy... Układ tętniczy .. naczynia i regulują ciśnienie krwi przez skurcz lub rozkurcz. Z kolei tętniczki są miejscem największego spadku ciśnienia krwi. Posiadają grubą mięśniówkę, która pod wpływem układu autonomicznego lub hormonalnego ulega skurczowi lub rozkurczowi regulując ukrwienie narządów. Tętnice krążenia płucnego...

Aorta i gałęzie aorty .. naczynia. W początkowym odcinku, tuż za zastawkami półksiężycowatymi, odchodzą naczynia wieńcowe. Od łuku aorty odchodzi pień ramienno - głowowy, za nim tętnica szyjna wspólna lewa i tętnica podobojczykowa lewa. Pień ramienno - głowowy prawy długości 3 - 4 cm dzieli się następnie na tętnicę szyjną w... Układ żylny .. Naczynia żylne są około 20 razy bardziej podatne niż tętnice. Ze względu na większą średnicę krew w żyłach płynie wolniej oraz przeciwnie do działania siły ciężkości. Dlatego posiadają zastawki, które uniemożliwiają cofanie się krwi. Przepływ krwi możliwy jest również dzięki pompie mięśniowej mięśni...

Układ limfatyczny .. naczynia, krążąca w nich chłonka, węzły chłonne, migdałki, komórki układu siateczkowo - śródbłonkowego zlokalizowane przede wszystkim w śledzionie i wątrobie, ale również szpiku kostnym, jelitach i płucach. Chłonka ( limfa ) jest płynem tkankowym składającym się z wody, soli mineralnych, białek, nad... Węzły chłonne .. naczyniami limfatycznymi i stanowią pojedyncze narządy pełniące funkcję tak jakby oczyszczalni przefiltrowującej przepływającą przez nie chłonkę. Są również miejscem produkcji limfocytów ( komórek układu odpornościowego ). Węzły chłonne mają owalny, fasolowaty kształt o wielkości do 3 cm. Mogą wystę...

Śledziona .. naczynia krwionośne, erytrocyty i leukocyty, miazga biała - limfocyty pochodzące z grasicy lub ze szpiku kostnego. Czynność śledziony polega na magazynowaniu krwi, niszczeniu zużytych erytrocytów, leukocytów ( krwinek białych ) i trombocytów ( płytek krwi ), wytwarzaniu limfocytów ( komórek układu o... Grasica .. naczyniami tj. aorta, żyła główna dolna i żyła ramienno - głowowa. Zbudowana jest z dwóch płatów prawego i lewego o gąbczastej spoistości. Z zewnątrz otacza ją włóknista torebka wysyłająca w głąb gruczołu liczne przegródki dzieląc ją w ten sposób na płaciki. Część zewnętrzna płacików tworzy korę, we...

Mózgoczaszka .. naczynia żylne. Kość potyliczna łączy się z kością ciemieniową od tyłu i góry, bocznie z kością skroniową. Od przodu natomiast z kością klinową. Na pograniczu kości potylicznej i skroniowej znajduje się otwór szyjny, przez który przebiegają: nerw językowo - gardłowy ( n. IX ), nerw błędny ( n. X ), ... Twarzoczaszka .. naczynia dla mięśni żwacza. Wewnętrznej powierzchni żuchwy znajdują się otwór żuchwy, języczek żuchwy ograniczające wejście do kanału żuchwy, którym biegną naczynia i nerwy. Wyrostek kłykciowy jest większy i posiada przyśrodkowo zwróconą głowę żuchwy służącą do połączenia stawowego z kością skroniow...

Jamy i doły czaszki .. naczynia i nerwy skroniowe, tkankę tłuszczową oraz nerw uszno - skroniowy, gałęzie skroniowe i jarzmowe nerwu twarzowego. Dół podskroniowy położony jest poniżej i przyśrodkowo od łuku jarzmowego i zawiera mięśnie skrzydłowe, tętnicę szczękową, nerw żuchwowy. Dół skrzydłowo - podniebienny znajduje si... Kręgosłup .. naczynia kręgowe i splot nerwów współczulnych. Trzony kręgów są płaskie a otwory kręgowe duże i trójkątne. Dodatkowo pierwsze dwa kręgi szyjne mają nieco inną budowę od pozostałych. Pierwszy z nich, kręg szczytowy ( atlas ), nie posiada typowego trzonu, a jedynie niewielką listewkę w postaci łuku pr...

Obręcz miednicza .. naczynia i nerwy zasłonowe. Kość biodrowa Kość biodrowa ( łac. os ilium ) znajduje się najbardziej do góry i tyłu. Posiada trzon współtworzący panewkę ( 2/5 panewki ) i talerz, czyli spłaszczoną część kości. Powierzchnia tylna talerza jest miejscem przyczepu mięśni pośladkowych. Powierzchnia wewnętr... Opony mózgowo-rdzeniowe .. naczynia wychodzące na powierzchnię podstawy mózgowia. Jest przesączem krwi i zawiera małe ilości białka, glukozy i potasu. W ciągu doby produkowanych jest około 500 ml płynu mózgowo - rdzeniowego. Głównym miejscem wytwarzania płynu są sploty naczyniówkowe w komorach bocznych mózgowia. Z komór tych ...

Unaczynienie mózgu .. naczynia również wzgórze, ciało prążkowane, dolną i boczną część, a tętnica tylna mózgu tylną część kory mózgowej. Naczynia żylne mózgowia pozbawione są zastawek i uchodzą do zatok żylnych opony twardej, skąd odpływają do żyły szyjnej wewnętrznej. Występuje układ żylny głęboki i powierzchowny. Dorot... Oko .. naczynia tętnicze i żylne skupiające się szczególnie w biegunie tylnym gałki ocznej. W części przedniej z naczyniówki znajduje się ciało rzęskowe i tęczówka. Ciało rzęskowe przypominające wyglądem pierścień odpowiada za produkcję cieczy wodnistej wypełniającej komory gałki ocznej, otacza również soc...