Położenie kości gnykowej

anatomia24.pl & położenie kości gnykowej

Mięśnie szyi .. położenia względem niej zwane mięśniami pod - lub nadgnykowymi. Do mięśni podgnykowych należą mięśnie: mostkowo - gnykowy, łopatkowo - gnykowy, mostkowo - tarczowy i tarczowo - gnykowy. Ich współdziałanie powoduje ustalenie położenia kości gnykowej zapewniając w ten sposób podporę dla innych mięśni...