Co oddziela schody przedsionka od schodów bębenka?

  • blaszka wrzecionka
  • blaszka spiralna kostna
  • blaszka spiralna błoniasta

Schody przedsionka

Ucho .. schody przedsionka, które łączą się z okienkiem owalnym. Wewnątrz schodów ślimaka mieści się narząd Cortiego odpowiedzialny za zamianę pobudzenia znajdujących się na nim rzęsek na impulsy nerwowe. Błędnik błoniasty jest łącznotkankowym workiem wypełn ...