Z czego powstaje przewód żółciowy wspólny?

  • z połączenia przewodu wątrobowego prawego i lewego
  • z połączenia przewodu wątrobowego wspólnego i pęcherzykowego
  • z połączenia przewodzików żółciowych

Przewód żółciowy

Żołądek .. przewodu pokarmowego tworzącym swoistego rodzaju zbiornik, w którym gromadzący się pokarm ulega trawieniu. Żołądek znajduje się po lewej stronie ciała w okolicy podżebrowej. Oś przeprowadzona przez żołądek skierowana jest od góry i strony lewej do do ... Dwunastnica .. przewód żółciowy wspólny i trzustkowy zakończony brodawką większą ( brodawka Vatera ) oraz przewód trzustkowy dodatkowy zakończony brodawką mniejszą. Ponadto charakterystyczna błona śluzowa dwunastnicy zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie. Dorota K ...

Wątroba .. przewód wątrobowy wspólny i naczynia chłonne. Dodatkowo wątroba pokryta jest błoną włóknistą i otrzewną. Liczne więzadła częściowo wpływają na jej umocowanie w jamie brzusznej. Podstawową jednostką anatomiczno - czynnościową wątroby jest hepatocyt. H ... Trzustka .. przewody wyprowadzające sok trzustkowy. Jest to przewód trzustkowy i przewód trzustkowy dodatkowy utworzone z połączenia mniejszych przewodzików. Większy przewód trzustkowy ( przewód Wirsunga ) biegnie przez cały miąższ rozpoczynając się w ogonie trz ...

Pęcherzyk żółciowy .. przewód żółciowy wspólny. Jego długość to około 4 cm. Biegnie do tyłu, dołu i na lewo wytwarzając łuk. Przewód wątrobowy wspólny długości 2 - 6 cm biegnie od wnęki wątroby, często równolegle z przewodem pęcherzykowym, z którym łączy się w przewód żół ...