Wzdłuż jakiego naczynia układają się węzły chłonne biodrowe?

  • tętnicy udowej
  • tętnicy biodrowej wewnętrznej
  • tętnicy biodrowej zewnętrznej

Węzły chłonne biodrowe

Węzły chłonne Węzły chłonne ( węzły limfatyczne ) ( łac. noduli lymphatici ) są połączone z naczyniami limfatycznymi i stanowią pojedyncze narządy pełniące funkcję tak jakby oczyszczalni przefiltrowującej przepływającą przez nie chłonkę. Są również miejscem produk ...