Ko sc biodrowa

anatomia24.pl & ko sc biodrowa

Nerka .. biodrowy, miednica mniejsza, okolica wzgórka łonowego. W pozycji stojącej położenie nerek przemieszczone jest o 4 - 5cm do dołu. Ruchomość oddechowa nerek powoduje ich przemieszczanie się średnio o 2 - 3cm podczas spokojnego oddychania. Masa nerki to średnio 120 - 200g. W budowie zewnętrznej nerki w... Moczowód .. biodrowego. Moczowód biegnie z góry ku dołowi bardziej w kierunku przyśrodkowym. W części brzusznej leży on zaotrzewnowo sąsiadując od tyłu z wyrostkami żebrowymi dolnych kręgów lędźwiowych, mięśniem lędźwiowym większym, nerwem płciowo - udowym. Od przodu moczowód sąsiaduje z naczyniami jądrowymi u ...

Pęcherz moczowy .. biodrowej wewnętrznej. Układ żylny tworzy sieci przechodzące w splot pęcherzowy skąd krew odpływa przez żyły pęcherzowe górne i dolne do żył biodrowych wewnętrznych, rzadziej przez połączenia do sąsiednich żył. Odpływ chłonki odbywa drogą węzłów biodrowych wewnętrznych, wspólnych i lędźwiowych. Uner... Pęcherzyk nasienny .. biodrowych. Unerwienie pochodzi ze splotu podbrzusznego dolnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II...

Gruczoł krokowy .. biodrowych wewnętrznych. Za unerwienie odpowiedzialny jest splot sterczowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II... Moszna .. biodrowo - pachwinowy oraz nerw sromowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II...

Prącie .. biodrowych wewnętrznych. Prącie jest bogato unerwionym narządem. Unerwienie pochodzi od nerwu sromowego ze splotu krzyżowego oraz regulujących mechanizm wzwodu włókien autonomicznych. Część współczulną tworzą włókna splotu podbrzusznego dolnego, włókna przywspółczulne pochodzą od nerwów krzyżowych. ... Jajnik .. biodrowej zewnętrznej. Jest miejscem przyczepu dla więzadła wieszadłowego ( wypustki więzadła szerokiego ), w którego obrębie przebiegają naczynia i nerwy zaopatrujące jajnik. Koniec dolny łączy się z więzadłem właściwym. Więzadło właściwe łączy jajnik z bocznym brzegiem macicy. Do przodu od jajnika...

Macica .. biodrowych wewnętrznych. Znacznie rzadziej do węzłów pachwinowych powierzchownych czy krzyżowych. Unerwienie macicy pochodzi ze splotu maciczno - pochwowego oraz nerwów krzyżowych, lędźwiowych ( L1 - L3 ). Wady rozwojowe macicy, choć występują rzadko to jednak należy o nich wspomnieć. Należą do nich... Cewka moczowa u kobiet .. biodrowych wewnętrznych i pachwinowych. Unerwienie pochodzi ze splotu pęcherzowego i nerwu sromowego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne,...

Pochwa .. biodrowych wewnętrznych, odbytniczych oraz pachwinowych. Włókna nerwowe zaopatrujące pochwę pochodzą ze splotu podbrzusznego dolnego, a w okolicy ujścia pochwy gałęzie czuciowe odchodzące od nerwu sromowego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebsk... Łechtaczka .. biodrowo - pachwinowy, sromowy oraz gałęzie nerwu skórnego tylnego uda oraz płciowo - udowego. Włókna wegetatywne ( autonomiczne unerwiające narządy wewnętrzne ) pochodzą ze splotu podbrzusznego dolnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: F...

Jelito grube .. biodrowej wewnętrznej, sromowej wewnętrznej. Krew żylna odpływa żyłą krezkową górną, dolną i żyły splotu odbytniczego. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów trzewnych, biodrowych, krzyżowych, pachwinowych powierzchownych. Włókna nerwowe pochodzą od nerwu błędnego, odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego... Jelito ślepe .. biodrowym na mięśniu biodrowo - lędźwiowym. Ma długość do 8 cm. Wygląda to tak, jakby jelito kręte łączyło się z lewą ścianą jelita grubego, którego część znajdująca się poniżej połączenia jest jelitem ślepym. W miejscu połączenia obu części jelita tworzy się zastawka krętniczo - kątnicza będąca wyp...

Okrężnica .. biodrowego, gdzie powstaje, jako przedłużenie jelita ślepego, do góry ku dolnej powierzchni wątroby. Następnie ulega zagięciu tworząc zagięcie wątrobowe ( na wysokości VIII żebra ) i przechodzi w okrężnicę poprzeczną. Może osiągać długość od 15 do 20 cm. Od powierzchni przyśrodkowej, a niekiedy równ... Układ tętniczy .. biodrowe i pachowe. Dzięki obecności włókien sprężystych mogą się one rozszerzać pod wpływem zwiększonego ciśnienia krwi i wracać do stanu wyjściowego. Tętnice typu mięśniowego to większość tętnic obwodowych organizmu. Utrzymują one napięcie ściany naczynia i regulują ciśnienie krwi przez skurcz lub...

Aorta i gałęzie aorty .. biodrowe wspólne. Od aorty odchodzą liczne naczynia. W początkowym odcinku, tuż za zastawkami półksiężycowatymi, odchodzą naczynia wieńcowe. Od łuku aorty odchodzi pień ramienno - głowowy, za nim tętnica szyjna wspólna lewa i tętnica podobojczykowa lewa. Pień ramienno - głowowy prawy długości 3 - 4 ... Układ żylny .. biodrowych wspólnych. Warto wspomnieć o układzie żylnym kończyn dolnych, który składa się z żył powierzchownych, głębokich i łączących. W żyłach głębokich znajduje się 90 % powrotu żylnego kończyn dolnych, towarzyszą one tętnicom. Żyły powierzchowne uchodzą do żyły odpiszczelowej mieszczącej się po ...

Węzły chłonne .. biodrowe, krzyżowe oraz węzły chłonne trzewi: żołądkowe, trzustkowo - śledzionowe, wątrobowe, krezkowe, krętniczo - okrężnicze, okrężnicze, odbytowo - odbytnicze, pęcherzowe, przymaciczne. Węzły chłonne kończyny dolnej leżące powierzchownie: pachwinowe oraz głębokie: piszczelowy przedni, podkolanowe... Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. biodrowego. Występuje tu trzynaście mięśni o różnym przebiegu i miejscach przyczepu. Z tego względu podzielono je na dwie grupy: przednią i tylną. Grupę przednią tworzy mięsień biodrowo - lędźwiowy ( łac. musculus ilio - psoas ), który składa się z mięśnia lędźwiowego większego, mniejszego i mięśnia...

Mięśnie uda .. biodrowej umożliwia zgięcie w stawie biodrowym. W skład grupy przyśrodkowej wchodzą mięśnie przywodzące kończynę. Znajdują się one na przyśrodkowej stronie uda biegnąc od kości miedniczej do kości udowej a mięsień smukły na kości piszczelowej. Należą tu: mięsień grzebieniowy, przywodziciel długi, pr... Mięśnie grzbietu .. biodrowo - żebrowy, najdłuższy, kolcowy ), poprzeczno - kolcowe, międzykolcowe, międzypoprzeczne oraz podpotyliczne. Wszystkie unerwione są przez nerwy rdzeniowe. Mięśnie warstwy głębokiej zginają głowę w kierunku ku tyłowi, obracają głowę w bok i do góry, zginają kręgosłup w bok lub do tyłu oraz ob...

Mięśnie brzucha .. biodrowej. Mięsień skośny wewnętrzny brzucha ( łac. musculus obliquus internus abdominis ) wyglądem przypomina mięsień poprzedni, jednak przebieg jego włókien jest odmienny. Mianowicie przebiega on od powięzi piersiowo - lędźwiowej ( powięź obejmująca mięśnie głębokie grzbietu ), grzebienia kości bi... Mięśnie dna miednicy .. biodrowo - guziczny ( tylna ). Powierzchnia górna mięśnia skierowana jest ku górze i pokrywa ją powięź górna przepony miednicy stanowiąca granicę pomiędzy narządami jamy miednicy. Od dołu zaś znajduje się powięź dolna przepony i dół kulszowo - odbytniczy. Między brzegami przednimi mięśnia mieszczą s...

Kręgosłup .. biodrową. Zrośnięte wyrostki kolczyste tworzą grzebień krzyżowy pośrodkowy, a ze zrośniętych wyrostków stawowych powstaje grzebień krzyżowy boczny. U kobiet kość krzyżowa jest szersza. Kręgi guziczne Kręgi guziczne ( łac. vertebrae coccygeae ), podobnie jak w przypadku kości krzyżowej, również ulega... Kości kończyn .. biodrowa, kulszowa, łonowa ) i kończyny wolnej tj. kość udowa, kości podudzia ( kość piszczelowa i strzałkowa ) i stopy ( kości stępu, skokowa, piętowa, śródstopia i palców stopy. Obręcz miedniczą tworzą kości miedniczne połączone z kością krzyżową. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz...

Obręcz miednicza .. biodrowej, kulszowej i łonowej. Wszystkie kości łączą się mniej więcej w części środkowej kości miednicznej. Zewnętrznie i bocznie znajduje się zagłębienie, czyli panewka stawu biodrowego. Poniżej panewki znajduje się otwór zasłonowy ograniczony przez kość kulszową i łonową oraz przesłonięty w więks...