Chrząstki żebrowe

anatomia24.pl & chrząstki żebrowe

Serce .. chrząstek żebrowych a do przodu od przełyku i aorty. Większość serca ( 2/3 ) mieści się po stronie lewej od osi ciała. Położenie serca może się zmieniać w stanach chorobowych sąsiednich narządów. Serce ma kształt zbliżony do spłaszczonego od przodu stożka wierzchołkiem skierowanego do dołu, przodu i... Klatka piersiowa .. chrząstki żebrowe łączą się bezpośrednio z mostkiem. Pozostałe pięć par żeber to żebra rzekome. Oprócz dwóch ostatnich żeber łączą się z chrząstką żebrową leżącą wyżej, najwyższa zaś z chrząstką żebrową żebra VII i tworzą łuk żebrowy. Ostatnie dwa żebra ( XI i XII ) kończą się między mięśniami brzuc...

Kości obręczy barkowej .. chrząstkę pierwszego żebra. Jest to staw siodełkowaty wzmocniony więzadłami: mostkowo - obojczykowymi, żebrowo - obojczykowym. Ruchy zbliżone są do ruchów w stawie kulistym ( do góry, dołu, przodu, tyłu i dookoła własnej osi ). Staw barkowo - obojczykowy łączy obojczyk z wyrostkiem barkowym łopatki...