Jaki jest stosunek torebki włóknistej tarczycy do powięzi tarczowej?

  • torebka włóknista leży nad powięzią tarczową
  • powięź tarczowa leży nad torebką włóknistą
  • między nimi leży tkanka tłuszczowa

Tarczyca

Układ wewnątrzwydzielniczy .. tarczyca ( tyroksyna i trójjodotyronina ), nadnercza ( mineralokortykoidy, glikokortykoidy, androgeny, katecholaminy ), przytarczyce ( parathormon ), jajniki i jądra ( testosteron, estradiol i progesteron ), część wewnątrzwydzielnicza trzustki ( insu ... Przysadka .. tarczycę. Natomiast ACTH, czyli adrenokortykotropina reguluje czynność kory nadnerczy. Dwa ostatnie, wazopresyna, czyli hormon antydiuretyczny bierze udział w regulacji ciśnienia krwi i gospodarki wodnej, zaś oksytocyna powoduje skurcz mięśniówki mac ...

Tarczyca Tarczyca ( łac. glandula thyroidea ) jest nieparzystym gruczołem wydzielania wewnętrznego znajdującym się pośrodkowo w przedniej części szyi w jej dolnej części. Tarczyca obejmuje podkowiasto tchawice poniżej krtani. Zbudowana jest z dwóch płatów poł ... Przytarczyce .. tarczyce ( łac. glandulae parathyroideae ) są niewielkimi owalnymi narządami o długości 6 - 7 mm, które odgrywają ważna rolę w gospodarce wapniowo - fosforanowej. Są zatem niezbędne do życia. Przytarczyce występują przeważnie w liczbie dwóch par, gór ...