Jaka szczelina dzieli płuco lewe na płaty?

  • szczelina pozioma
  • szczelina pionowa
  • szczelina skośna

Szczelina płuca

Płuca .. szczelinami międzypłatowymi na płaty. Prawe płuco posiada trzy płaty: górny, środkowy i największy dolny, a szczeliny dzielące narząd to szczelina skośna i pozioma. Płuco lewe posiada jedynie dwa płaty: górny i dolny oraz szczelinę skośną. Każdy płat ... Opłucna .. szczeliny międzypłatowe sięgając ich dna, dzięki czemu oba płaty są przedzielone podwójną warstwą opłucnej płucnej. Przejścia pomiędzy opłucną ścienną nazywane są zachyłkami. Występują zachyłki: żebrowo - przeponowy ( przejście opłucnej z żeber na pr ...