Jakie kości wchodzą w skład części wolnej kończyny górnej?

  • kość promieniowa i kość strzałkowa
  • kość strzałkowa i kość łokciowa
  • kość łokciowa i kość promieniowa

Kończyna

Kości kończyn .. kończyny górnej można podzielić na kości tworzące obręcz barkową, czyli łopatkę i obojczyk oraz kości części wolnej tj. kość ramienna, kości przedramienia ( kość łokciowa, promieniowa ) i ręki ( kości nadgarstka, śródręcza, palców ). Kości kończyny d ... Kości obręczy barkowej .. kończy wyrostkiem barkowym. Z wyrostkiem barkowym łączy się obojczyk. Zagłębienie nad grzebieniem łopatki to dół nagrzebieniowy, natomiast pod nim to dół podgrzebieniowy. Z górnego brzegu łopatki odchodzi ku przodowi wyrostek kruczy zaginający się ha ...

Kość ramienna .. kończyny górnej. Składa się z trzonu i dwóch końców ( bliższego i dalszego ). Trzon ma kształt graniastosłupa, posiada powierzchnię przednią boczną, przednią przyśrodkową i tylną. Na powierzchni bocznej znajduje się guzowatość naramienna, na tylnej b ...