Gdzie występują kubki smakowe?

  • w brodawkach okolonych i liściastych
  • na podniebieniu
  • w brodawkach okolonych i liściastych oraz na podniebieniu

Smak

Nerwy czaszkowe .. smakowo język. Opuszcza mózgowie w kącie mostoso - móżdżkowym razem z... ... nerwem przedsionkowo - ślimakowym ( n. VIII ) odpowiadającym za zachowania prawidłowej równowagi oraz odbiór bodźców słuchowych. Nerw językowo - gardłowy ( n. IX ) zaopatruj ...