Gruczoł opuszkowo cewkowy

anatomia24.pl & gruczoł opuszkowo cewkowy

Cewka moczowa u mężczyzn .. gruczoł krokowy oraz gruczoły opuszkowo - cewkowe. W normalnym położeniu cewka moczowa przybiera kształt litery S, tak, że bliższa część cewki jest zakrzywiona ku dołowi, a dalsza wypukła ku górze. Podczas wzwodu krzywizna dalsza zanika. Po wyjściu z dna pęcherza cewka moczowa przebija gruczoł kroko... Gruczoły opuszkowo-cewkowe Gruczoły opuszkowo - cewkowe są parzystymi strukturami uchodzącymi do cewki moczowej wydzielają wydzielinę, która przygotowuje błonę śluzową cewki moczowej do przyjęcia nasienia. Swoim wyglądem gruczoły przypominają okrągłe twory o średnicy 5 - 8 mm. Znajdują się w obrębie przepony moczowo - płciowe...