Jakie nerwy zaopatrują śliniankę przyuszną?

  • włókna czuciowe i przywspółczulne - splot otaczający tętnicę skroniową powierzchowną
  • włókna współczulne - nerw uszno-skroniowy
  • włókna przywspółczulne z nerwu językowo-gardłowego

ślinianka przyuszna

Nerwy czaszkowe .. ślinianki oraz smakowo język. Opuszcza mózgowie w kącie mostoso - móżdżkowym razem z... ... nerwem przedsionkowo - ślimakowym ( n. VIII ) odpowiadającym za zachowania prawidłowej równowagi oraz odbiór bodźców słuchowych. Nerw językowo - gardłowy ( n. ...