Jakie płaciki półkul móżdżku leżą na jego powierzchni górnej?

  • przewiązka języczka, skrzydło płacika środkowego, płacik półksiężycowaty dolny
  • płacik czworokątny, płacik prosty, skrzydło płacika środkowego
  • migdałek móżdżku, płacik czworokątny, kłaczek

Półkula móżdżku

Ośrodkowy układ nerwowy .. półkul mózgowych, czyli kresomózgowia oraz pnia mózgu. Pień mózgu tworzą: międzymózgowie, śródmózgowie, móżdżek, most i rdzeń przedłużony. W mózgowiu znajdują się również przestrzenie wyścielone nabłonkiem i wypełnione płynem, czyli komory mózgu. Rdz ... Kresomózgowie .. półkule mózgu oddzielone od siebie szczeliną podłużną mózgu oraz biegnącą poprzecznie szczeliną oddzielającą ją od móżdżku. Powierzchnie półkul pokryte są licznymi bruzdami i zakrętami. Największą z bruzd jest bruzda boczna tzw. bruzda Sylwiusza, któ ...

Śródmózgowie .. półkule mózgu. Znajdują się tu parzyste wzgórki: górne stanowiące podkorowy ośrodek wzroku ( odpowiedzialny m.in.za odruch źrenicy na światło ) oraz dolne należące do układu słuchu. Pomiędzy wzgórkami górnymi i nieco do przodu położona jest szyszynka ... Móżdżek .. półkul mózgu, od których oddziela go szczelina poprzeczna oraz do tyłu od rdzenia przedłużonego. Wypełnia dół tylny czaszki. Jest kształtu elipsoidalnego, spłaszczony w kierunku od góry ku dołowi. Móżdżek składa się z centralnie położonego robaka i d ...