Co jest charakterystyczne dla trzonu szczęki?

  • Na środkowej części powierzchni tylnej szczęki występują otworki dla naczyń zębodołowych.
  • Trzon szczęki ma 6 ścian.
  • Do tyłu od bruzdy podniebiennej większej przylega wyrostek klinowy kości podniebiennej.

Trzon szczęki

Mózgoczaszka .. trzon, wewnątrz którego znajdują się dwie zatoki klinowe oraz parzyste wyrostki: skrzydłowate, skrzydła większe i mniejsze. Trzon kości swoją powierzchnią górną zwrócony jest do wnętrza czaszki. Znajduje się na nim zagłębienie zwane siodłem tureckim. ... Twarzoczaszka .. trzonu i wyrostków: jarzmowego, czołowego, zębodołowego oraz podniebiennego. Trzon ma w przybliżeniu kształt piramidy, zawiera zatoki szczękowe, czyli przestrzenie powietrzne wyścielone błoną śluzową. Są to największe z zatok przynosowych. Jej pojemn ...