Krętarze większe kości udowej

anatomia24.pl & krętarze większe kości udowej

Kości uda .. krętarz większy i mniejszy, położony do tyłu, krętarz mniejszy. Koniec dalszy kości udowej ulega poszerzeniu wytwarzając dwa kłykcie: większy przyśrodkowy i mniejszy boczny. Oba kłykcie są bardziej wypukłe ku tyłowi, gdzie przedzielone są dołem międzykłykciowym. Na powierzchni przedniej oba kłykcie ...