Kształt kości obojczyka

anatomia24.pl & kształt kości obojczyka

Mięśnie szyi .. kształt prostokąta. Biegnie od okolicy podobojczykowej na wysokości II i III żebra do góry i kończy się powyżej brzegu żuchwy. Do funkcji mięśnia należy zmniejszenie ucisku na żyłę szyjną zewnętrzną przez uniesienie skóry szyi. Jest również mięśniem mimicznym, ponieważ obniża kąty ust. Mięsień zaopa... Mięśnie obręczy barkowej .. kształt trójkąta wierzchołkiem zwróconego ku dołowi. Znajduje się powierzchownie w okolicy barkowej. Rozpoczyna się na obojczyku, łopatce ( wyrostek barkowy ), a kończy na kości ramiennej. Odpowiada on za podniesienie kończyny górnej do poziomu ramienia, obrócenie i przywiedzenie ramienia do przodu ...

Kości obręczy barkowej .. kształt litery S. Część bliższa ( przyśrodkowa ) wygięta jest do przodu, boczne do tyłu. Koniec bliższy łączy się stawem mostkowo - obojczykowym z rękojeścią mostka, dlatego nazywa się go końcem mostkowym. Drugi koniec, barkowy, łączy się z wyrostkiem barkowym łopatki. Staw mostkowo - obojczykowy st...