Co łączy ze sobą szew węgłowy?

  • kości ciemieniowe i łuskę potyliczną
  • kości ciemieniowe i kość czołową
  • kość klinową i łuskę potyliczną

Szew

Mózgoczaszka .. szew strzałkowy. Do przodu kość ciemieniowa łączy się z kością czołową, do tyłu z kością potyliczną. Od dołu występuje połączenie z kością klinową, skroniową. Kość potyliczna Kość potyliczna ( łac. os occipitale ) znajduje się najbardziej ku tyłowi i ...