Trzon

anatomia24.pl & trzon

Pęcherz moczowy .. trzon pęcherza oraz dno skierowane do dołu i tylu. Od szczytu w stronę pępka biegnie więzadło pępkowe pośrodkowe, po bokach więzadła pępkowe boczne. Moczowody uchodzą do dna pęcherza, a bardziej do przodu wychodzi cewka moczowa. Pęcherz moczowy mieści się w obrębie miednicy mniejszej, do tyłu od spo... Zatoki przynosowe .. trzonie kości szczękowej. Ma ona kształt piramidy, utworzonej z czterech ścian. Część przyśrodkowa zawiera otwór szczękowy łączący zatokę z jamą nosową. Część tylna obejmuje kanały zębodołowe, dolna zaś sięga do poziomu korzenia pierwszego zęba trzonowego. Zatoka czołowa ( łac. sinus frontalis ) mie...

Śródpiersie .. trzonem mostka a czwartym kręgiem piersiowym. W obrębie śródpiersia górnego znajdują się: grasica, żyły ramienno - głowowe, żyła główna górna, łuk aorty, nerwy błędne z odchodzącymi nerwami krtaniowymi wstecznymi, pień współczulny, przełyk, tchawica, węzły chłonne przytchawicze i tchawiczo - oskrzel... Najądrze .. trzon i ogon. Głowa najądrza zbudowana jest z przewodzików pochodzących z cewek sieci jądra i przylega do bieguna górnego. Głowa najądrza przechodzi w położony do tyłu trzon, a ten dalej w ogon. Ogon najądrza u swego dołu przechodzi w część początkową nasieniowodu. Najądrze otoczone jest błoną surow...

Prącie .. trzon i koniec przedni zwany żołędzią prącia. Nasada i początkowa część trzonu są nieruchome i ukryte pod skórą, łączą się z przeponą moczowo - płciową, kośćmi łonowymi i spojeniem łonowym. Nasada prącia jest silnie przytwierdzona do okostnej dolnych gałęzi kości łonowych i kości kulszowych za pomoc... Macica .. trzon ( corpus uteri ), cieśń ( isthmus uteri ) i szyjkę ( cervix uteri ). Najwyżej położony trzon jest najszerszą częścią macicy i stanowi połowę wielkości narządu. Górny koniec trzonu nazywany jest dnem macicy. Poniżej trzonu znajduje się zwężenie - cieśń będąca przejściem w szyjkę. Z kolei szyjka...

Łechtaczka .. trzon łechtaczki. Trzon poniżej spojenia kieruje się ostro do dołu i kończy zaokrąglonym wierzchołkiem, czyli żołędzią łechtaczki. Podczas podniecenia seksualnego ciała jamiste napełniają się krwią, jednak nie jest to tak uwidocznione jak w przypadku wzwodu prącia, ponieważ większość łechtaczki ukry... Okres ciąży .. trzonu. Jednak dochodzi do tego dopiero w 6 dniu od zapłodnienia. Uprzednio przechodzi ona stadia podziału blastuli i moruli. Po zagnieżdżeniu się, kiedy zarodek zostanie całkowicie wchłonięty w obręb błony śluzowej, pomiędzy zarodkiem i komórkami macicy zaczyna tworzyć się łożysko oraz błony płodow...

Jama ustna .. trzonowe i trzonowe po każdej stronie ). Do jamy ustnej uchodzą przewody wyprowadzające od wspomnianych wcześniej ślinianek wydzielających ślinę. Główne gruczoły to: ślinianka przyuszna, podżuchwowa i podjęzykowa występujące obustronnie. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom... Ślinianki .. trzonowego. Ślinianka podżuchwowa, nieco mniejsza od poprzedniej, ma również kształt trójkątny i mieści się równolegle do żuchwy, w okolicy zażuchwowej pod przeponą jamy ustnej. Przylega ona zatem do przyśrodkowej powierzchni żuchwy z jednej strony, z drugiej zaś do mięśnia gnykowo - językowego i żu...

Język .. trzonu, wolnego końca i nasady, którą przytwierdzony jest do dna jamy ustnej. Na grzbietowej powierzchni języka trzon od nasady oddzielony jest bruzdą graniczną, zaś w kierunku końca wolnego przebiega bruzda pośrodkowa dzieląca język na dwie symetryczne połowy. Znajdują się tu również brodawki, od 7... Żołądek .. trzon, oraz część odźwiernikową oraz skierowaną nieco do góry powierzchnię przednią, nieco do dołu tylną, wypukły brzeg zwany krzywizną większą i wklęsły skierowany w prawo i do tyłu brzeg zwany krzywizną mniejszą. Wpust znajduje się w miejscu połączenia przełyku z żołądkiem, obok skierowane ku górz...

Trzustka .. trzon i ogon ) leży po stronie lewej. W budowie zewnętrznej można wyróżnić podział na głowę, trzon i ogon. Głowa trzustki otoczona jest dwunastnicą a między obie struktury u dołu wciskają się naczynia krezkowe górne. Można nawet powiedzieć, że dwunastnica tworzy wgłobienie w miąższu trzustki. Na gór... Pęcherzyk żółciowy .. trzon i szyjkę. Dno nieznacznie wystaje poza przedni brzeg wątroby. Trzon przylega do wątroby z jednej strony, a z drugiej powleczony jest błoną zewnętrzną wątroby ( otrzewną trzewną ). Szyjka powstaje ze zwężania się trzonu i przechodzi w przewód pęcherzykowy. Przewód pęcherzykowy wyprowadza żółć z...

Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. trzonów kręgów Th12 - L4 i wyrostków żebrowych ku dołowi i bocznie do kości udowej kończąc się na krętarzu mniejszym. Podobnie przebiega mięsień lędźwiowy, zaś biodrowy znajduje się w dole biodrowym, ale kończy wraz z lędźwiowym większym. Zadaniem mięśni grupy przedniej jest zginanie uda w stawie bi... Mięśnie brzucha .. trzonu ostatniego kręgu piersiowego ( Th12 ) oraz wyrostków żebrowych ( L1 - L4 ). Przednia powierzchnia mięśnia skierowana jest do jamy brzusznej. Skurcz jednostronny mięśnia czworobocznego lędźwi powoduje zgięcie tułowia w bok. Obustronny skurcz stabilizuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa i obniża XI...

Układ kostno-stawowy .. trzonu i dwóch zakończeń posiadających powierzchnie stawowe. W trzonie kości długiej znajduje się jama szpikowa, czyli przestrzeń, w której znajduje się szpik kostny ( odpowiedzialny za krwiotworzenie ). W młodym wieku szpik jest czerwony, zaś z wiekiem zastępuje go szpik żółty składający się główni... Mózgoczaszka .. trzon, wewnątrz którego znajdują się dwie zatoki klinowe oraz parzyste wyrostki: skrzydłowate, skrzydła większe i mniejsze. Trzon kości swoją powierzchnią górną zwrócony jest do wnętrza czaszki. Znajduje się na nim zagłębienie zwane siodłem tureckim. Od siodła tureckiego, na którym spoczywa przysadk...

Twarzoczaszka .. trzonu i wyrostków: jarzmowego, czołowego, zębodołowego oraz podniebiennego. Trzon ma w przybliżeniu kształt piramidy, zawiera zatoki szczękowe, czyli przestrzenie powietrzne wyścielone błoną śluzową. Są to największe z zatok przynosowych. Jej pojemność to około 25 cm3. Ujście zatoki szczękowej znaj... Kręgosłup .. trzonu oraz łuku kręgowego. Pomiędzy trzonem a łukiem kręgowym znajduje się otwór kręgowy. Nakładające się na siebie kręgi tworzą kanał kręgowy, w którym przebiega rdzeń kręgowy. Zwykle odejście łuku w stosunku do trzonu znajduje się poniżej. W początkowym jego przebiegu na górnym i dolnym brzegu wy...

Połączenia kręgów .. trzonów łagodzące wstrząsy kręgosłupa. Krążek międzykręgowy zbudowany jest z pierścienia włóknistego leżącego obwodowo oraz środkowej zwanej jądrem miażdżystym. Wzdłuż trzonów kręgów biegną więzadła: podłużne przednie, podłużne tylne, więzadła międzyłukowate, międzypoprzeczne, międzykolcowe, nadkolc... Klatka piersiowa .. trzonu i wyrostka mieczykowatego. Rękojeść w stosunku do trzonu ustawiona jest pod kątem rozwartym ku tyłowi ( tzw. kąt mostka ). Od góry, na rękojeści znajduje się wcięcie szyjne. Bocznie od niego, obustronnie, wcięcia obojczykowe. Poniżej mieszczą się wcięcia żebrowe dla chrząstek odpowiednich żeb...

Kość ramienna .. trzonu i dwóch końców ( bliższego i dalszego ). Trzon ma kształt graniastosłupa, posiada powierzchnię przednią boczną, przednią przyśrodkową i tylną. Na powierzchni bocznej znajduje się guzowatość naramienna, na tylnej bruzda nerwu promieniowego. Koniec bliższy zakończony jest głową kości ramiennej ... Kości przedramienia .. trzonu i dwóch końców. Koniec bliższy, skierowany w stronę kości ramiennej, posiada dwa wyrostki: łokciowy i dziobiasty oraz dwie wklęsłe powierzchnie stawowe: wcięcie bloczkowe i promieniowe. Wyrostek łokciowy, duży i zakrzywiony, wnika do dołu wyrostka łokciowego na powierzchni tylnej kości ramien...

Obręcz miednicza .. trzon współtworzący panewkę ( 2/5 panewki ) i talerz, czyli spłaszczoną część kości. Powierzchnia tylna talerza jest miejscem przyczepu mięśni pośladkowych. Powierzchnia wewnętrzna jest wklęsła, znajduje się na niej dół biodrowy dla przyczepu mięśnia biodrowego, powierzchnia uchowata dla połączenia ... Kości uda .. trzonu i dwóch końców. Trzon jest nieco wypukły do przodu. Na powierzchni tylnej znajduje się kresa chropowata. Na końcu bliższym znajduje się głowa kości udowej skierowana przyśrodkowo i do góry. Na szczycie głowy znajduje się zagłębienie - dołek głowy. Poniżej głowy znajduje się przewężenie, czyli...

Kości podudzia .. trzonu i dwóch końców. Trzon w przekroju poprzecznym ma kształt trójkąta podstawą zwróconego do tyłu. Koniec bliższy kości piszczelowej jest poszerzony i pogrubiały, posiada dwa kłykcie: przyśrodkowy i boczny. Powierzchnia górna posiada dwa zagłębienia oddzielone wyniosłością międzykłykciową. Po obu... Kości stopy .. trzonu, szyjki i głowy. Na trzonie znajduje się wypukły do góry bloczek, którym łączy się z piszczelą i strzałką. Na powierzchniach bocznych mieszczą się powierzchnie stawowe dla połączenia z kostką boczną i przyśrodkową. Kość piętowa ( łac. calcaneus ) położona jest poniżej kości skokowej. Tworzy w...

Kresomózgowie .. trzonu i ogona. Tworzy ograniczenie dla komory bocznej. Jądro soczewkowate ma wygląd dwuwypukłej soczewki i dzieli się na dwie części: gałkę bladą i skorupę. Jądro ogoniaste i skorupę nazywa się prążkowiem ze względu na podobieństwo budowy wewnętrznej. Przedmurze to skupisko istoty szarej pomiędzy j...