Do jakich tworów przylega ściana przednia przedsionka lewego?

  • do przełyku i aorty
  • do aorty i pnia płucnego
  • do pnia płucnego i przełyku

Przedsionek

Serce .. przedsionek prawy po stronie prawej, lewy z tyłu i do góry. Komora lewa znajduje się zatem najbardziej na lewo, do dołu i do przodu od lewego przedsionka. Z zewnątrz przegrodzie międzyprzedsionkowej odpowiada bruzda wieńcowa, w której biegnie naczyni ... Szkielet serca i zastawki serca .. przedsionkowo - komorowe, aorty i pnia płucnego, do których przyczepiają się płatki zastawek i włókna mięśniowe. Serce jest narządem zbudowanym z mięśni poprzecznie prążkowanych, co umożliwia mu dobrą kurczliwość. W przypadku przegrody międzykomorowe ...

Układ przewodzący serca .. przedsionkowy ( SA ), węzeł przedsionkowo - komorowy ( AV ), pęczek Hisa ( pęczek przedsionkowo - komorowy ), odnogi pęczka i włókna Purkiniego, czyli końcowa sieć komórek przewodzących. Rozrusznikiem całego układu jest węzeł zatokowy. Znajduje się o ... Cykl pracy serca .. przedsionkowo - komorowe są otwarte, zaś zastawki półksiężycowate zamknięte. Dochodzi do biernego napływu krwi przez przedsionki do komór, po czym następuje skurcz przedsionka zwiększający objętość krwi znajdującej się w komorach. W rezultacie zwięks ...

Naczynia i nerwy serca .. przedsionek i komorę, tylną część przegrody międzykomorowej oraz część ściany komory lewej. Tętnica wieńcowa lewa oddaje gałąź międzykomorową przednią biegnącą w swojej bruździe oraz gałąź okalającą przebiegającą początkowo w bruździe wieńcowej i kie ... Układ naczyniowy .. przedsionków serca. Celem układu naczyniowego jest dostarczenie tkankom tlenu z płuc i substancji odżywczych oraz odebranie dwutlenku węgla i produktów przemiany materii oraz dostarczenie ich do nerek i z powrotem do płuc. Układ naczyniowy stanowi, z ...

Układ żylny .. przedsionków serca. Układ żylny to układ niskociśnieniowy o małym oporze i dużej podatności. Naczynia żylne są około 20 razy bardziej podatne niż tętnice. Ze względu na większą średnicę krew w żyłach płynie wolniej oraz przeciwnie do działania siły c ...