Jak unerwiona jest okrężnica zstępująca?

  • unerwiona jest przez gałęzie nerwu błędnego
  • unerwiona jest przywspółczulnie przez gałęzie nerwów trzewnych miedniczych
  • unerwiona jest przez gałęzie splotu trzewnego

Okrężnica zstępująca

Okrężnica .. okrężnica zstępująca ( łac. colon descendens ), która powstaje w miejscu zagięcia poprzecznicy ( tzw. zagięcie śledzionowe ) znajdującego się na poziomie VII żebra po lewej stronie ciała. Zstępnica przebiega od góry ku dołowi przechodząc w esicę. Osi ...