Prosty łuk odruchowy

Odruch to podstawowa odpowiedź układu nerwowego na bodziec. Miejscem powstawania odruchów jest rdzeń kręgowy. Współdziałanie komórek wytwarza się w ten sposób, że zakończenia włókna nerwowego jednej komórki stykają się z wypustkami plazmatycznymi innej. Przez to powstaje rodzaj łańcucha. Jednym krańcem tego łańcucha są zakończenia wypustki nerwowej czuciowej, która przyjmuje podnietę, a drugim - zakończenia włókna nerwowego - przekazującej rozkaz.

Łuk odruchowy jest to droga od zakończeń nerwów dośrodkowych w narządzie receptorowym do zakończeń nerwów ośrodkowych w narządzie wykonawczym, czyli droga, jaką przebywa podnieta i rozkaz w odruchu.

Najprostszy luk odruchowy składa się przynajmniej z dwóch neuronów: czuciowego - odbierającego bodziec, i ruchowego - przekazującego rozkaz. Dzięki stałej czynności odruchowej rdzenia, móżdżku i pnia mózgu utrzymuje się napięcie mięśni szkieletowych. Jest ono niezbędne do zachowania różnych pozycji ciała. Na łuk odruchowy składa się, więc 5 zasadniczych części: receptor, nerw dośrodkowy, ośrodek, nerw odśrodkowy, efektor.

Monika Kozak
  • B. Zaremba: O budowie i czynnościach ciała ludzkiego.
  • W. Miętkiewski: Zarys fizjologii lekarskiej.
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ