Więzadła jajnika

anatomia24.pl & więzadła jajnika

Jajnik .. więzadła wieszadłowego ( wypustki więzadła szerokiego ), w którego obrębie przebiegają naczynia i nerwy zaopatrujące jajnik. Koniec dolny łączy się z więzadłem właściwym. Więzadło właściwe łączy jajnik z bocznym brzegiem macicy. Do przodu od jajnika biegnie więzadło szerokie macicy. Jest ono wybrzus... Jajowód .. więzadła lejkowo - jajnikowego. Zadaniem strzępek jest wyłapanie i wprowadzenie uwolnionej komórki jajowej do lejka jajowodu. Bańka jajowodu jest poszerzeniem jajowodu i stanowi przeważającą jego częścią ( 2/3 jajowodu ). Za bańką znajduje się zwężenie w postaci cieśni oraz część maciczna, najkrótsz...

Macica .. więzadła szerokiego macicy. Zawartość miedzy obu blaszkami otrzewnej nosi nazwę przymacicza. Zawiera ono tkankę tłuszczową, łączną, splot żylny maciczny i pochwowy, tętnicę maciczną, naczynia chłonne, nerwy i końcowy odcinek moczowodu. Podobnie, jak w przypadku jajników, macica posiada struktury moc...