W jakim miejscu przechodzi naczyniówka w ciało rzęskowe?

  • w połowie swojej długości
  • na tarczy nerwu wzrokowego
  • ku przodowi do rąbka zębatego

Naczyniówka

Opony mózgowo-rdzeniowe .. naczyniówkowe w komorach bocznych mózgowia. Z komór tych płyn mózgowo - rdzeniowy przedostaje się do komory trzeciej a następnie przez wodociąg mózgu do komory czwartej. Komory te również uczestniczą w wytwarzaniu płynu. W komorze czwartej obecne się ... Oko .. Naczyniówka jest warstwą, w której biegną naczynia tętnicze i żylne skupiające się szczególnie w biegunie tylnym gałki ocznej. W części przedniej z naczyniówki znajduje się ciało rzęskowe i tęczówka. Ciało rzęskowe przypominające wyglądem pierścień o ...