Co wypełnia przestrzeń gałki ocznej za soczewką?

  • ciecz wodnista
  • ciało szkliste
  • siatkówka

Gałka oczna

Oko .. Gałka oczna jest mniej więcej kształtu kulistego. Wyróżnia się w niej biegun przedni utworzony przez szczyt rogówki oraz biegun tylny. Nieco w bok od bieguna tylnego odchodzi od gałki ocznej nerw wzrokowy. Oś gałki ocznej przebiega przez oba bieguny. ...