Do jakich węzłów odpływa chłonka z bocznych części i większości grzbietu języka?

  • do węzłów podżuchwowych
  • do węzłów przyżuchwowych
  • do węzłów podbródkowych

Węzły chłonne

Układ limfatyczny .. węzły chłonne, migdałki, komórki układu siateczkowo - śródbłonkowego zlokalizowane przede wszystkim w śledzionie i wątrobie, ale również szpiku kostnym, jelitach i płucach. Chłonka ( limfa ) jest płynem tkankowym składającym się z wody, soli mineraln ... Węzły chłonne Węzły chłonne ( węzły limfatyczne ) ( łac. noduli lymphatici ) są połączone z naczyniami limfatycznymi i stanowią pojedyncze narządy pełniące funkcję tak jakby oczyszczalni przefiltrowującej przepływającą przez nie chłonkę. Są również miejscem produk ...

Grasica .. węzły chłonne, śledziona, gdzie zachodzić będzie wytwarzanie limfocytów potomnych z nabytymi już wcześniej umiejętnościami. Za unaczynienie grasicy odpowiada tętnica podobojczykowa, zaś za unerwienie nerw błędny i część współczulna układu autonomiczn ...