Gdzie leży zakręt językowaty?

  • w płacie czołowym mózgu
  • w płacie skroniowym mózgu
  • w płacie potylicznym mózgu

Zakręt

Kresomózgowie .. zakrętami. Największą z bruzd jest bruzda boczna tzw. bruzda Sylwiusza, która odgranicza płat czołowy i ciemieniowy od skroniowego oraz mniejsza bruzda środkowa ( tzw. Rolanda ) oddzielająca płat czołowy od ciemieniowego. Każda z półkul składa się z ... Móżdżek .. zakrętami. Móżdżek reguluje napięcie mięśniowe i wpływa na utrzymanie prawidłowej równowagi ciała. Jego uszkodzenie prowadzi do zaburzeń w wykonywaniu ruchów precyzyjnych, zamaszystych, niezborności ruchowej, obniżenia napięcia mięśni oraz trudności ...