Kanał odbytu

anatomia24.pl & kanał odbytu

Odbytnica .. kanał odbytu, którego ściany przylegają do siebie i oddalają się od siebie w chwili oddawania kału. W górnej części swojego przebiegu odbytnica przylega do kości krzyżowej i guzicznej. Kanał odbytu otoczony jest mięśniem zwieraczem zewnętrznym odbytu. Błona śluzowa odbytnicy posiada liczne fałdy pop... Dno miednicy .. kanału rodnego oraz podczas oddawania stolca. Należy również wyjaśnić znaczenie środka ścięgnistego mieszczącego się między zwieraczem zewnętrznym odbytu a brzegiem tylnym przepony moczowo - płciowej i opuszką prącia. Składa się on z zakończeń ścięgnistych mięśnia: dźwigacza odbytu, poprzecznego kro...

Mięśnie dna miednicy .. kanału zasłonowego i kieruje się w dół i ku tyłowi do kolca kulszowego. Włókna mięśniowe dźwigacza odbytu przebiegają w kierunku do dołu, tyłu i przyśrodkowo kończąc w środku ścięgnistym krocza, czyli między odbytem a tylnym brzegiem przepony moczowo - płciowej i biegnącym od kości guzicznej w stron...