Odbytnica i odbyt

anatomia24.pl & odbytnica i odbyt

Moczowód .. odbytniczą środkową, pęcherzową dolną i maciczną u kobiet. Naczynia żylne w postaci splotów uchodzą do żył jądrowych, jajnikowych i biodrowych. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów chłonnych biodrowych wewnętrznych, biodrowych i lędźwiowych. Unerwienie występuje pod postacią splotów posiadających zar... Pęcherz moczowy .. odbytnicy. U kobiet pomiędzy odbytnicą a pęcherzem moczowym występuje macica i pochwa. Od góry i tyłu pęcherz moczowy przylega do otrzewnej. Z tyłu w miejscu ujść moczowodów otrzewna przechodzi na narządy leżące za pęcherzem ( np. odbytnicę czy macicę ) tworząc zagłębienia odbytniczo - pęcherzowe i ...

Nasieniowód .. odbytnicą i biegną zbieżnie do gruczołu krokowego. Każda bańka na swym końcu przechodzi w przewód wytryskowy o długości około 2 cm. Przewód wytryskowy przebiega w obrębie gruczołu krokowego i uchodzi na wzgórku nasiennym. Unaczynienie nasieniowodu stanowią tętnice: nasieniowodu, odbytnicza środkowa ... Pęcherzyk nasienny .. odbytnicą, przednia z dnem pęcherza moczowego, zaś boczna z ścianą miednicy mniejszej. Wydzielina pęcherzyków nasiennych zawiera enzymy, fruktozę, witaminę C, które powodują rozcieńczenie nasienia i pobudzają ruchy plemników. Unaczynienie stanowią tętnice: nasieniowodu, odbytnicza środkowa i dolna, ...

Gruczoł krokowy .. odbytnicą, a powierzchnie boczne z mięśniem dźwigaczem odbytu i splotem żylnym pęcherzowym. Przechodząca przez gruczoł cewka moczowa dzieli gruczoł krokowy na część przednia i tylną. Niewielki odcinek między cewką a przewodami wytryskowymi nazywany jest płatem środkowym. Płat środkowy często ulega p... Jajnik .. odbytnicy. Służy do wytwarzania komórek jajowych. Oba jajniki leżą asymetrycznie, lewy jajnik kieruje się nieco bardziej do przodu w stosunku do prawego. Z zewnątrz swoim kształtem jajnik zbliżony jest do migdała, posiada powierzchnię przyśrodkową, boczną, koniec górny i dolny. Jego powierzchnia zaw...

Macica .. odbytnica ) dochodzi do nieznacznej zmiany ułożenia macicy. Otrzewna obejmuje macicę od tyłu na wysokości części nadpochwowej, cieśni, trzonu, przechodzi na powierzchnię przednią i tu na wysokości cieśni przechodzi na pęcherz moczowy. Zagłębienie między macicą a pęcherzem nosi nazwę zagłębienie pęch... Pochwa .. odbytnicą, z przodu zaś z pęcherzem moczowym i cewką moczową. W pozycji stojącej pochwa ustawiona jest nieco skośnie biegnąc od tyłu i góry do przodu i ku dołowi. Kształtem swym pochwa zbliżona jest do cylindra, który ulega zwężeniu w dolnym odcinku przypominając literę H. Koniec górny obejmuje szyj...

Układ pokarmowy .. odbytnica i odbyt. Do funkcji układu pokarmowego należą: rozdrobnienie i trawienie kęsów pokarmowych ( przy udziale enzymów trawiennych ) na związki mogące ulec wchłonięciu oraz wydalanie niestrawionych resztek przez odbyt. Obecność narządów dodatkowych nie tylko wpływa na sam proces trawienia. Trzu... Jelito czcze i jelito kręte .. odbytnicze u mężczyzn i maciczno - odbytnicze u kobiet. Przyjmuje się, że część mieszcząca się po stronie lewej i nadbrzuszu jest jelitem czczym, zaś po stronie prawej i w jamie miednicy jelitem krętym. Oba odcinki cechują się dużą ruchomością dzięki długiej krezce. W przypadku jelita krętego warto ...

Jelito grube .. odbytnicę. W okrężnicy ze względu na charakterystyczny przebieg wyróżniono wstępnicę, poprzecznicę, zstępnicę i esicę. Do funkcji jelita grubego należą: wchłanianie wody, procesy gnilne, formowanie kału. Unaczynienie jelita grubego pochodzi od tętnicy krezkowej górnej, krezkowej dolnej, biodrowej we... Okrężnica .. odbytnicę. Błona śluzowa okrężnicy wydziela śluz w znacznych ilościach, nie posiada kosmków. Poza tym na zewnętrznej powierzchni ściany występują tu trzy pasma błony mięśniowej tworzące taśmy oraz liczne wypuklenia okrężnicy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szcz...

Odbytnica Odbytnica ( łac. rectum ), zwana również prostnicą, jest ostatnim odcinkiem przewodu pokarmowego kończącym się odbytem ( łac. anus ) Znajduje się w miednicy mniejszej, przebija przeponę miednicy i ma przebieg łukowaty. Długość odbytnicy to 12 - 18 cm. Część odbytnicy leżąca nad przeponą miednicy nos... Aorta i gałęzie aorty .. odbytnicza środkowa, sromowa wewnętrzna oraz tętnice: biodrowo - lędźwiowa, krzyżowa, pośladkowa i zasłonowa. Tętnica biodrowa zewnętrzna jest głównym naczyniem zaopatrującym kończynę dolną, a jej przedłużeniem jest tętnica udowa, która w dole podkolanowym nosi nazwę tętnicy podkolanowej. Tętnica ud...

Układ żylny .. odbytnicy ). We wnęce wątroby żyła wrotna dzieli się na gałąź prawą i lewą, które następnie rozgałęziają się na coraz mniejsze naczynia włosowate. Z sieci naczyń włosowatych wątroby krew odpływa żyłami wątrobowymi do żyły głównej dolnej. Żyły układu wrotnego nie posiadają zastawek. Dorota Kozera A. ... Węzły chłonne .. odbytnicze, pęcherzowe, przymaciczne. Węzły chłonne kończyny dolnej leżące powierzchownie: pachwinowe oraz głębokie: piszczelowy przedni, podkolanowe, pachwinowe głębokie. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J...

Dno miednicy .. odbytnica zmniejszają wytrzymałość konstrukcji i w niektórych przypadkach predysponują do powstania przepuklin. Rusztowaniem dla zawartości dna miednicy są kości miednicy mniejszej i więzadła. Dno miednicy ma wygląd rombu ograniczonego przez spojenie łonowe, więzadło łukowate łonowe, gałęzie dolne k... Mięśnie dna miednicy .. odbytniczy. Między brzegami przednimi mięśnia mieszczą się wrota dźwigacza, gdzie przechodzi cewka moczowa, a u kobiet także pochwa. Mięsień dźwigacz odbytu odpowiada za prawidłowe uniesienie przepony miednicy i odbytu oraz zwęża światło odbytnicy. Unaczynienie: tętnica sromowa wewnętrzna, tętnica p...