Z czym łączy jajnik więzadło właściwe jajnika?

  • trzonem macicy
  • szyjką macicy
  • jajowodem

Więzadło jajnika

Jajnik .. więzadła wieszadłowego ( wypustki więzadła szerokiego ), w którego obrębie przebiegają naczynia i nerwy zaopatrujące jajnik. Koniec dolny łączy się z więzadłem właściwym. Więzadło właściwe łączy jajnik z bocznym brzegiem macicy. Do przodu od jajnika ... Jajowód .. więzadła lejkowo - jajnikowego. Zadaniem strzępek jest wyłapanie i wprowadzenie uwolnionej komórki jajowej do lejka jajowodu. Bańka jajowodu jest poszerzeniem jajowodu i stanowi przeważającą jego częścią ( 2/3 jajowodu ). Za bańką znajduje się zwężen ...

Macica .. więzadła szerokiego macicy. Zawartość miedzy obu blaszkami otrzewnej nosi nazwę przymacicza. Zawiera ono tkankę tłuszczową, łączną, splot żylny maciczny i pochwowy, tętnicę maciczną, naczynia chłonne, nerwy i końcowy odcinek moczowodu. Podobnie, jak ...