Jakie kości tworzą staw kolanowy?

  • kość udowa i kość piszczelowa
  • kość udowa i kość strzałkowa
  • kość udowa i kość promieniowa

Staw kolanowy

Kości uda .. Staw kolanowy Staw kolanowy jest największym ze stawów. Tworzy połączenie wypukłych kłykciów kości udowej z wklęsłymi powierzchniami kości piszczelowej. W stawie kolanowym występują dwa półksiężycowate pierścienie włóknisto - chrzęstne pogłębiające p ...