Jaka tętnica unaczynia kolano?

  • tętnica piszczelowa tylna
  • tętnica udowa
  • tętnica podkolanowa

Kolano

Układ kostno-stawowy .. kolagen, białka, proteoglikany i fosfolipidy tworzą osseinę, która nadaje kości sprężystość. Tkankę kostną tworzą również komórki: osteoblasty ( komórki kościotwórcze ), osteoklasty ( komórki kościogubne resorbujące kość ) i dojrzałe komórki powstałe ... Kości uda .. kolanowy Staw kolanowy jest największym ze stawów. Tworzy połączenie wypukłych kłykciów kości udowej z wklęsłymi powierzchniami kości piszczelowej. W stawie kolanowym występują dwa półksiężycowate pierścienie włóknisto - chrzęstne pogłębiające powier ...