Gdzie występuje jądro smukłe i jądro klinowate?

  • w rdzeniu przedłużonym
  • w moście
  • w śródmózgowiu

Jądro

Kresomózgowie .. Jądro ogoniaste jest podkowiasto wygiętą strukturą składającą się z głowy, trzonu i ogona. Tworzy ograniczenie dla komory bocznej. Jądro soczewkowate ma wygląd dwuwypukłej soczewki i dzieli się na dwie części: gałkę bladą i skorupę. Jądro ogoniaste i ...