Z jakich komórek zbudowany jest kubek smakowy?

  • z pręcików i komórek smakowych
  • z komórek smakowych i komórek podstawnych
  • z komórek podstawnych i pręcików

Smak

Nerwy czaszkowe .. smakowo język. Opuszcza mózgowie w kącie mostoso - móżdżkowym razem z... ... nerwem przedsionkowo - ślimakowym ( n. VIII ) odpowiadającym za zachowania prawidłowej równowagi oraz odbiór bodźców słuchowych. Nerw językowo - gardłowy ( n. IX ) zaopatruj ...