Z jakiego nerwu pochodzi unerwienie współczulne wydzielnicze ślinianki podżuchwowej?

  • z nerwu językowego
  • ze splotu oplatającego tętnicę twarzową
  • ze struny bębenkowej

ślinianka

Nerwy czaszkowe .. ślinianki oraz smakowo język. Opuszcza mózgowie w kącie mostoso - móżdżkowym razem z... ... nerwem przedsionkowo - ślimakowym ( n. VIII ) odpowiadającym za zachowania prawidłowej równowagi oraz odbiór bodźców słuchowych. Nerw językowo - gardłowy ( n. ...