Drugi kręg szyjny

anatomia24.pl & drugi kręg szyjny

Gardło .. drugiej zaś przechodzi w przełyk. Jest to zatem również część układu oddechowego. Gardło leży do przodu od kręgosłupa szyjnego i kończy się na wysokości szóstego kręgu szyjnego. Zostało ono podzielone na część: nosową, ustną i krtaniową. W części nosowej znajduje się ujście trąbki słuchowej ( Eustac... Mięśnie szyi .. drugiego żebra. Ich zadaniem jest zginanie kręgosłupa szyjnego do przodu, a przy jednostronnym skurczu do boku. Są również mięśniami wdechowymi, gdyż unoszą żebra ku górze. Ponadto ograniczają otwór górny klatki piersiowej. Mięśnie przedkręgowe znajdują się na przedniej powierzchni kręgosłupa oraz s...

Kręgosłup .. drugi kręg szyjny ). Między łukiem przednim a tylnym kręgu przebiega więzadło poprzeczne kręgu szczytowego. W części przedniej znajduje się ząb obrotnika, w tylnej natomiast przebiega rdzeń kręgowy. Kolejnym kręgiem jest obrotnik, kótry posiada on nadmiernie rozwinięty trzon w postaci zęba obrotnika... Połączenia kręgów .. drugiego kręgu szyjnego. Wzmacniają go więzadło krzyżowe kręgu szczytowego i wierzchołka zęba. Staw odpowiedzialny jest za ruchy obrotowe głowy, przy czym krąg pierwszy obraca się razem z głową. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia cz...

Rdzeń kręgowy .. drugiego kręgu lędźwiowego, jako stożek rdzeniowy, od którego odchodzi nici końcowa. Od zewnątrz rdzeń kręgowy otoczony jest przez opony, czyli 3 łącznotkankowe błony i płyn mózgowo - rdzeniowy. Z rdzeniem łączy się 31 par nerwów rdzeniowych: 8 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i...